Przedszkolak – Książka p. red. Wandy Papugowej

Polecamy najnowszą publikację pt: "PRZEDSZKOLAK" pod redakcją Wandy Papugowej.

Przedszkolak – choć ma dopiero kilka lat, stawia przed rodzicami i nauczycielami niebagatelne wyzwania wychowawcze. Wychowywać i uczyć przedszkolaka. Misja, powołanie, odpowiedzialność, przygoda, zadanie, praca, sens życia… Pojęcia te zdają się wymykać definicjom. Ale przecież nie o definicje tu chodzi.

 

Jeśli szukacie Państwo praktycznego poradnika, który podsunie przydatne wskazówki, zaproponuje pomysłowe rozwiązania, a jednocześnie skłoni do refleksji i pobudzi Twoją własną inwencję, sięgnijcie po niniejszą publikację.

WSPOMAGANIE  PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2017/18

WSPOMAGANIE  PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Oferta specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Przy współpracy  z MCDM ODN w Krakowie  oraz z  biblioteką pedagogiczną

1. Kurs „kompetencje społeczne nauczyciela przedszkola„ -  30 godzin. forma ćwiczeniowo-wykładowa.

realizacja: wrzesień  – grudzień 2017 (jedna grupa w danym  w miesiącu).

miejsce realizacji: MCDN ODN w Krakowie ul. Garbarska 1.

cel: doskonalenie społecznych umiejętności niezbędnych w skutecznych oddziaływaniach wychowawczych treści :

• umiejętność radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka

• określanie funkcji trudnych zachowań

• skuteczna komunikacja dorosłego z dzieckiem

• współpraca z rodzicami

• metodyka pracy w oddziale przedszkolnym

zgłoszenia  na kurs: MCDN ODN w Krakowie.

2. Kurs „Wspomaganie rozwoju mowy przedszkolaka” – 15 godzin.

Zajęcia  praktyczne  oraz lektura obowiązkowa materiałów szkoleniowych. Realizacja: wrzesień  – grudzień  2017 (jedna grupa w danym  w miesiącu).

Miejsce realizacji MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1.

Zgłoszenia na kurs:  MCDN ODN w Krakowie.

3. Warsztaty - „rozwiązywnie problemów; negocjacje w praktyce przedszkolnej”  - 10 godzin.

 prowadzenie:  mediator

Realizacja: wrzesień  – grudzień  2017 ( jedna grupa w danym  w miesiącu).

Miejsce realizacji  mcdn odn w krakowie, ul. Garbarska 1.

Zgłoszenia MCDN ODN w Krakowie.

4. Sieć - grupa wsparcia – „rozwój osobowy nauczyciela przedszkola”

Spotkania  1 raz w miesiącu w celu  analizy relacji z dziećmi i dorosłymi, kształtowania dojrzałych  związków międzyludzkich.  Realizacja przy wsparciu ekspertów-terapeutów.

Realizacja: wrzesień  – grudzień  2017,

Miejsce realizacji: MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1.

Zgłoszenia:  MCDN ODN w Krakowie.

5. Kurs: „Nauczyciel wobec edukacji włączającej"  -  20 godzin

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wszyscy zainteresowani problematyką inkluzji w edukacji  .

Cele kursu: kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, opracowanie metod dydaktyczno-wychowawczych sprzyjających włączaniu dzieci niepełnosprawnych w aktywność grupy

Treści:

• Bariery utrudniające włączanie w edukację

• Współpraca w zespole, oraz z rodzicami - jako niezbędne czynniki włączania dziecka w proces edukacyjny

• Rozwiązywanie problemów pojawiających się w procesie włączania

• Superwizje w miejscu pracy

Realizacja: październik – listopad 2017

Zgłoszenia : MCDNODN  w Krakowie

6. WARSZTATY NA TEMAT: „AKTUALNE PROBLEMY WYCHOWAWCZE” – 3 godziny zajęć.
Realizacja w miejscu pracy nauczycieli dla grup z jednego lub dwóch przedszkoli

Termin: czerwiec – grudzień 2017.

Propozycje tematów : rodzina i dziecko w kryzysie rozwodowym,  rozwiązywanie konfliktów, profilaktyka agresji, oraz inne  tematy do uzgodnienia – z uwzględnieniem  potrzeb przedszkola.

Zgłoszenia  drogą mailową;  sopp.krakow@interia.pl

7. Pomoc  w  diagnozowaniu  potrzeb  przedszkoli

Realizacja w przedszkolach w miarę zgłoszeń.

Zgłoszenia  drogą mailową;  sopp.krakow@interia.pl

8. Konsultacje  w  miejscu  pracy

Konsultacje w miejscu pracy – interwencje w sytuacjach  problemowych

Realizacja : na bieżąco, w miarę  potrzeb, w okresie  wrzesień  – grudzień 2017.

Zgłoszenia  drogą mailową;  sopp.krakow@interia.pl

9. Konferencja „Nauczyciel wobec edukacji włączającej”  - 8 grudnia 2017

( w przygotowaniu)

Orzecznictwo

Posiedzenia zespołu orzekającego odbywają się w pierwszy czwartek miesiąca

o godzinie 15.00.

Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

dla dzieci w wieku przedszkolnym

© 2012-2017 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

1. Kurs „kompetencje społeczne nauczyciela przedszkola„ -  30 godzin. forma ćwiczeniowo-wykładowa.