Psychologowie:

 

mgr Aleksandra Adamek — psycholog, terapeuta PSR, specjalista w zakresie profilaktyki i pracy z ofiarami przemocy

mgr Wioletta Górska — psycholog, psychoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, konsultant rodzinny, realizator programu "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców", terapeuta EEG-biofeedback, pielęgniarka dyplomowana

mgr Elżbieta Kawa — psycholog, logopeda, realizator "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców"

mgr Ewa Kubala — psycholog,  realizator "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców"

mgr Marta Kosiecka-Nowak — psycholog, specjalista w zakresie terapii moczenia

mgr Wanda Papuga (Papugowa) — psycholog, mediator rodzinny, edukator, konsultant RTZ, dyrektor SPPP

mgr Agnieszka Stefańska — psycholog, terapeuta SI, logopeda

mgr Iwona Tarnowska — psycholog, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny,  realizator "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców"

mgr Agnieszka Urbańska — psycholog, psychoterapeuta, neuroterapeuta, konsultant rodzinny, terapeuta EEG-biofeedback,  realizator "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców"

mgr Marta Wronka — psycholog, specjalista w zakresie terapii moczenia

Pedagodzy:

 

mgr Jolanta Bień — pedagog specjalny, socjoterapeuta,  realizator "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców"

mgr Małgorzata Sypka — pedagog-terapeuta, socjolog,  realizator "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców", terapeuta metody M. Montessori, konsultant rodzinny

mgr Stella Wicher — pedagog-terapeuta, logopeda, oligofrenopedagog, organizator pomocy psychologiczno-pedagogicznej, specjalista do spraw profilaktyki i resocjalizacji

Logopedzi:

 

mgr Elżbieta Bujas — logopeda, psycholog, glottodydaktyk, provider JIAS

mgr Anna Buława — logopeda

mgr Dorota Filipek — logopeda, terapeuta EEG-biofeedback

mgr Agata Gładowicz-Bojarska — neurologopeda, terapeuta SI

mgr Katarzyna Komar — neurologopeda, specjalista w zakresie afazji, terapeuta SI

mgr Iwona Machnik — neurologopeda kliniczny, pedagog, glottodydaktyk, zastępca dyrektora SPPP

dr Anna Skoczek — logopeda, specjalista w zakresie dyslalii, mutyzmu, SLI

mgr Beata Suligowska — logopeda, specjalista w zakresie jąkania

mgr Magdalena Stasiak — neurologopeda, terapeuta SI (urlop wychowawczy)

mgr Aleksandra Uran — logopeda, specjalista w zakresie opóźnienia rozwoju mowy, pedagog, realizator "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców"

mgr Ewelina Wokurka — neurologopeda

Lekarz:

 

lek. med. Małgorzata Steczkowska — specjalista neurologii dziecięcej

Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

dla dzieci w wieku przedszkolnym

© 2012-2017 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

mgr Małgorzata Sypka — pedagog-terapeuta, socjolog,  realizator "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców", terapeuta metody M. Montessori, konsultant rodzinny

mgr Anna Buława — logopeda

mgr Beata Suligowska — logopeda, specjalista w zakresie jąkania

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

mgr Dorota Filipek — logopeda, terapeuta EEG-biofeedback

mgr Agata Gładowicz-Bojarska — neurologopeda, terapeuta SI

mgr Iwona Machnik — neurologopeda kliniczny, pedagog, glottodydaktyk, zastępca dyrektora SPPP

dr Anna Skoczek — logopeda, specjalista w zakresie dyslalii, mutyzmu, SLI

mgr Aleksandra Uran — logopeda, specjalista w zakresie opóźnienia rozwoju mowy, pedagog, realizator "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców"