OFERTA – rok 2017/18

Oferta pomocy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci

 w Wieku Przedszkolnym

Diagnoza, terapia, poradnictwo

 • diagnoza i terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
 • terapia rodzin, mediacje rodzinne, wsparcie dla rodzin z problemem przemocy oraz rodzin w kryzysie rozwodowym
 • konsultacje neurologiczne

 

Specjalistyczna terapia

 • specyficznych zaburzeń językowych, opóźnionego rozwoju mowy, jąkania
 • trudnych zachowań społecznych
 • lęku społecznego,
 • moczenia
 • deficytów rozwojowych
 • zaburzeń integracji sensorycznej

 

OFERTA - SZKOLENIA

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

 

 • Program Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny i Przedszkola
 • oferta wspomagania przedszkoli (szkolenia, konsultacje, wsparcie w ramach sieci, pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkoli)
 • konferencje  naukowe

 

Orzecznictwo - posiedzenia Zespołu Orzekającego - w każdy pierwszy czwartek miesiąca

(więcej informacji znajdą Państwo w zakładce „Zespół Orzekający”)

Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna

dla dzieci w wieku przedszkolnym

© 2012-2017 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym